Pronunciation

Luyện pháp âm (2081 views)

Đây là lớp học luyện phát âm theo mô hình Tương tự La tin, giúp người học nhận dạng được các âm tiết trong Tiếng Anh Lớp học được thiết kế nhằm có thể giúp người học xây dựng các mô thức nhận dạng cách phát âm và đạt được chuẩn mực phát âm tương đồng khoảng 90% so với người bản địa

28,000,000 VND Sold: 12 Buy it
luyen-phap-am

Đây là các lớp luyện phát âm theo phương pháp Tương tự Latin

Nội dung khóa học gồm:

  • Tóm lượt phương pháp phát âm Tương tự Latin
  • Quy luật nhấn âm
  • Nhận dạng âm ghép
  • Thực hành phát âm.

- Số lượng: 12 học viên/lớp 

- Phương thức học: Trực tuyến với 1 giáo viên, kết nối thông qua nền tảng Webex của Cisco.

- Thời lượng: 03 buổi/tuần (Mỗi buổi 45 phút) 

- Tổng thời lượng: 4.5 tháng bao gồm:

  • Kỹ thuật phát âm
  • Thực hành phát âm

Người học có thể đăng ký học riêng lẽ từng chủ đề thay vì 52 chủ đề của toàn bộ Chương trình.