Lộ trình học
Vinh Danh Education, 05/11/2022 Viewed: 9684

Chương trình Anh ngữ ứng dụng Riolish được thiết kế nhằm giúp người học tích lũy các nền tảng Tiếng Anh cần thiết để có thể làm chủ được Tiếng Anh trong vòng 6 tháng.

Quy trình 7 bước ra đời nhằm giúp người học tích lũy các nền tảng Tiếng Anh cần thiết trong vòng 6 tháng. Đảm bảo các chất liệu ngôn ngữ được duy trì và thẩm thấu qua 7 lần tiếp cận trước khi người học hình thành các năng lực Anh ngữ

Lộ trình 7 bước được áp dụng nhất quán trên bộ khung năng lực gồm 52 chủ đề. Người học được khuyến nghị hoàn thành từ chủ đề đầu tiên đến chủ đề cuối cùng theo số thứ tự được đề xuất trên ứng dụng.

Mỗi chủ đề là một tổ hợp 7 chức năng tương ứng với 7 bước của quy trình và được khuyến nghị hoàn thành trong 3 ngày (45 phút/ngày).

lo-trinh-hoc

Ngày 1 (Day 1)

- Hoàn thành 3 phần xây dựng nền tảng ngôn ngữ

 • 1. Vocabulary (10 phút): Xem hình và nghe chương trình đọc danh sách từ vựng cần học
 • 2. Practice (20 phút): Hoàn thành 3/5 dạng bài tập (Meaning, Image, Pronunciation). Người học được khuyến nghị phải hoàn thành phần Vocabulary trước)
 • 3. Structure (15 phút): Xem nội dung và nghe đọc các ví dụ minh họa các cấu trúc

- Ứng dụng cũng có phần video clip trong phần định hướng (0. Orientation) giúp người học có cái nhìn tổng quan về từng chủ đề

Ngày 2 (Day 2)

- Hoàn thành 2 phần viết và nghe để có đủ thời gian thẩm thấu các chất liệu ngôn ngữ

 • 4. Writing (15 phút): Hoàn thành bài tập ghép từ thành câu (phải hoàn thành phần Structure trước)
 • 5. Listening (30 phút): Hoàn thành phần đọc chính tả (Dictation) các bài Listening
Ngày 3 (Day 3)

- Hoàn thành 01 phần tương tác để xây dựng phản xạ giao tiếp 02 chiều

 • 7. Interactive Exercise (45 phút): Luyện phản xạ tương tác theo mô hình mô tả tranh ảnh. Lưu ý:
  • Vui lòng sử dụng tai nghe để giảm thiểu tiếng ồn của môi trường
  • Nếu vẫn chưa nói tốt được ở những bài đầu tiên, hãy sử dụng tính năng Viết để trả lời các câu hỏi của phần này

- Tham khảo phần Reading: để duy trì các chất liệu ngôn ngữ đã tích lũy trước đó

Khuyến nghị cần lưu ý
 1. Việc học một hoặc một vài kỹ năng là chưa đủ để hình thành năng lực Anh ngữ. Mục tiêu của quy trình 7 bước là giúp người học tiếp cận các từ vựng tối thiểu 7 lần trong suốt hành trình học, giúp nhớ được lâu hơn, và không bị trôi từ vựng khi học những bài kế tiếp
 2. Việc xem các video clip chỉ giúp bạn tăng cường sự hiểu biết, hoàn toàn không giúp người học hình thành năng lực Anh ngữ
 3. Việc học cách nhật (2-4-6 hoặc 3-5-7) sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành thói quen sử dụng ngôn ngữ, khiến các nền tảng ngôn ngữ hình thành không đồng bộ và làm quá trình tích lũy năng lực bị kéo dài.
 4. Kiên trì 6 tháng: Người học cần kiên trì theo đuổi lộ trình 7 bước như khuyến nghị để tăng cường khả năng nhớ và vận dụng ngôn ngữ. Hãy nhớ ngôn ngữ cần thời gian thẩm thấu, đừng vội học toàn bộ trong một vài ngày.
 5. Golden Key: Chúng tôi khuyến nghị người học tập trung hoàn thành các mục (item) có biểu tượng chìa khóa vàng. Các mục khác chỉ có tính chất tham khảo
 6. Green tick: Khi hoàn thành các mục có chìa khóa vàng, chương trình sẽ hiển thị dấu tick xanh, cho biết các mục mà người học đã hoàn thành
 7. Việc học gián đoạn 1 tính năng có thể khiến kết quả học không được ghi nhận
 8. Phần Reading không bắt buộc phải hoàn thành.
 9. Ngôn ngữ là môn học kỹ năng, đòi hỏi người học phải gia tăng thực hành. Hãy cố gắng đọc theo các từ vựng và các mẫu câu, mỗi khi nghe chương trình đọc.

Với Trợ lý Anh ngữ Riolish, bạn có thể học Tiếng Anh từ bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Tất cả những gì bạn cần làm là dành 45 phút mỗi ngày, 6 ngày trên tuần và liên tục trong 6 tháng.

Famous Quotes