Interactive Exercise Standard 1
Mô tả tranh ảnh 1
đ 9,000,000 user
 • Thời lượng: 12 Tuần
 • Trải nghiệm 1 ngày
 • 26 bài học

Đây là lớp học trực tuyến (có giáo viên đứng lớp) theo mô hình mô tả hình ảnh giai đoạn 1, có thời lượng 03 tháng, nhằm giúp người học tích luỹ các năng lực ngôn ngữ thường dùng. Nội dung chương trình được chuyển tải bằng mô hình mô tả tranh ảnh

Interactive Exercise Standard 2
Mô tả tranh ảnh 2
đ 12,000,000 user
 • Thời lượng: 14 Tuần
 • Trải nghiệm 0 ngày
 • 26 bài học

Đây là lớp học trực tuyến (có giáo viên đứng lớp) theo mô hình mô tả hình ảnh giai đoạn 2, có thời lượng 03 tháng, nhằm giúp người học tích luỹ các năng lực ngôn ngữ ở cấp độ câu. Nội dung chương trình được chuyển tải bằng mô hình mô tả tranh ảnh và thảo luận

Interactive Exercise Premium
Anh ngữ ứng dụng
đ 72,000,000 user
 • Thời lượng: 26 Tuần
 • Trải nghiệm 2 ngày
 • 52 bài học

Đây là lớp học mô tả hình ảnh có số lượng học viên được tính toán tối ưu. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 lộ trình 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh

Latin Pronunciation
Phát âm tương tự Latin
đ 6,000,000 user
 • Thời lượng: 52 Buổi
 • Trải nghiệm 1 ngày
 • 52 bài học

Đây là lớp luyện phát âm theo mô hình Tương tự La tin. Lớp học được thiết kế nhằm giúp người học nhận dạng các mô thức và các âm tiết trong phát âm, giúp hình thành chất âm tương đồng 90% so với người bản địa

English for enterprises
Tiếng Anh cho doanh nghiệp
đ 144,000,000 user
 • Thời lượng: 26 Tuần
 • Trải nghiệm 1 ngày
 • 52 bài học

Chương trình Anh ngữ chất lượng cao dành cho doanh nghiệp. Với trọng tâm là phương pháp mô tả tranh ảnh, được thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp, giúp người học tích lũy các năng lực Tiếng Anh chỉ bằng một lộ trình 6 tháng

Bài giảng mẫu