Standard 1 & 2
Chương trình Anh ngữ ứng dụng
đ 20,800,000 user
 • Thời hạn: 26 Tuần
 • Trải nghiệm trong 1 ngày
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh tiêu chuẩn với số lượng tối đa 12 học viên/lớp và kéo dài trong 6 tháng. Toàn bộ nội dung lớp học được trích từ Chương trình Premium

Interactive Exercise
Lớp phản xạ tương tác (Premium)
đ 72,000,000 user
 • Thời hạn: 26 Tuần
 • Trải nghiệm trong 2 ngày
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học mô tả hình ảnh có số lượng học viên được tính toán tối ưu. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 lộ trình 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh

Riolish challenge
Thử thách 90 ngày cùng Riolish
đ 1,000,000 user
 • Thời hạn: 90 Ngày
 • Trải nghiệm trong 7 ngày
 • Gồm 26 bài học
 • ReadyForSale

Nếu người học vượt qua cột mốc 90 ngày khi sử dụng ứng dụng Riolish theo lộ trình Riolish thì sẽ được hoàn tiền tham gia chương trình