Standard 1 & 2
Chương trình Anh ngữ ứng dụng
đ 20,800,000 user
  • Thời hạn: 26 Tuần
  • Trải nghiệm trong 1 ngày
  • Gồm 52 bài học
  • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh tiêu chuẩn với số lượng tối đa 12 học viên/lớp và kéo dài trong 6 tháng. Toàn bộ nội dung lớp học được trích từ Chương trình Premium

Interactive Exercise
Lớp phản xạ tương tác (Premium)
đ 72,000,000 user
  • Thời hạn: 26 Tuần
  • Trải nghiệm trong 2 ngày
  • Gồm 52 bài học
  • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh ở hạng mục Premium với số lượng 4-6 học viên/lớp. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 khóa học 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh