Khôi phục mật khẩu
Vinh Danh Education, 21/10/2022 Viewed: 8710

Trường hợp người dùng không thể đăng nhập vì quên mật khẩu, vui lòng làm theo các bước sau đây


1. Sử dụng mật khẩu mặc định Riolish@123

Trợ lý Anh ngữ RIolish có tính năng đăng ký tinh gọn chỉ với 1 địa chỉ Email duy nhất. Nếu bạn đã từng tạo tài khoản chỉ với 1 Email duy nhất, nhiều khả năng bạn đang sử dụng mật khẩu mặc định của Chương trình

Ở màn hình đăng nhập (Login)

 • Hãy nhập địa chỉ Email vào ô Username (Email)
 • Bỏ qua ô mật khẩu (hoặc nhập vào ô Mật khẩu: Riolish@123)
 • Bấm Login
2. Sử dụng tính năng Forgot Password

Hãy sử dụng tính năng Khôi phục mật khẩu - Forgot Password (Dòng chữ màu vàng nằm trên nút Login và nút Register)

Ở màn hình đăng nhập, vui lòng làm theo các bước:

 • Bấm vào Forgot Password
 • Nhập vào địa chỉ Email đã đăng ký tài khoản (Phải đảm bảo bạn đã nhập đúng Email đã đăng ký tài khoản trên hệ thống Riolish)
 • Bấm nút SEND. Chương trình sẽ tự động gửi Confirmation Code (Mã khôi phục mật khẩu) về địa Email của bạn trong vòng 02 phút
 • Bấm OK để tắt hộp thoại thông báo
 • Mở Email và Copy Confirmation Code (Không xóa Cache của ứng dụng Riolish). Nếu bạn thực hiện tính năng Forgot Password nhiều lần, vui lòng mở chờ email mới nhất
 • Mở lại ứng dụng Riolish và dán Confirmation Code vào ô Mã xác nhận
 • Bấm nút Reset để hoàn tất quá trình khôi phục mật khẩu
 • Đăng nhập chỉ bằng 1 địa chỉ Email duy nhất (Bỏ qua ô mật khẩu)

Vui lòng liên hệ Hotline công ty để được hỗ trợ thêm. Xin chân thành cảm ơn

3. Xử lý sự cố phát sinh

Có nhiều sự cố khi tiến hành Khôi phục mật khẩu. Chúng thường gồm:

 • Không nhận được Email:
  • Hãy chắc rằng bạn mở đúng Email đã đăng ký tài khoản.
  • Nếu sử dụng nhiều hộp thư điện tử cùng lúc trên điện thoại, hãy chọn lại Hộp thư đã gửi yêu cầu
  • Kiểm tra lại kết nối Internet
  • Hệ thống Server Riolish cần tối thiểu 02 phút để có thể hoàn tất quá trình gửi Email đến người dùng. Trong nhiều trường hợp, tiến trình này sẽ diễn ra nhanh hơn nếu bạn có kết nối Internet Ổn định
 • Confirmation Code (Mã xác nhận) không hợp lệ
  • Vui lòng kiểm tra lại Mã xác nhận (Có thể bạn đã thiếu dấu gạch ngang -)
  • Nếu bạn đã dùng tính năng Forgot Password nhiều lần. Hãy chắc rằng bạn nhập Confirmation Code mới nhất. Lưu ý: Nếu bạn tắt hẳn và xóa Cache ứng dụng Riolish để mở Email, bạn sẽ phải tiến hành lại tính năng Forgot Password lại từ đầu và do vậy phải đợi Email mới nhất.
 • Không thể đăng nhập được sau khi khôi phục mật khẩu:
  • Trường hợp này có thể bạn đã cố gắng đăng nhập quá 5 lần trong 5 phút.
  • Vui lòng thử đăng nhập lại sau 5 phút

Vui lòng liên hệ Hotline công ty để được hỗ trợ thêm. Thành thật xin lỗi vì sự cố bất tiện này.

Famous Quotes