Interactive Exercise
Vinh Danh Education, 15/10/2023 Viewed: 8484

Đây là giải pháp luyện nói theo mô hình mô tả tranh ảnh, giúp người học tái hiện lại ngữ cảnh Anh ngữ và phát huy khả năng tư duy bằng Tiếng Anh mà không phải đi ra nước ngoài.

interactive-exercise

Mô hình Speaking cải tiến
interactive-exercise-picture-depict

So với các mô hình luyện nói truyền thống, người học phải dày công nói đi, nói lại một câu nào đó mà đôi khi bản thân họ cũng không hiểu được ngữ cảnh, Riolish mang đến cơ chế mô tả tranh ảnh, giúp quá trình tư duy Anh ngữ trở nên trực quan hơn.

Phần Interactive Exercise cũng là năng lực cao nhất mà người học cần tích lũy. Giờ đây, những đoạn hội thoại đã được gói gọn trong những bức ảnh được thiết kế nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người học.

Sợi dây liên kết các chất liệu ngôn ngữ

Trợ lý Anh ngữ Riolish từng bước dẫn dắt người học đi từ cấp độ từ vựng (Word) lên cấp độ cụm từ (Phrase) và cấp độ câu (Sentence) trước khi tích lũy đủ năng lực Speaking

Để có thể chinh phục được những chủ điểm năng lực cao nhất của bài học, người học được khuyến nghị phải hoàn thành trước phần Từ vựng (phần thứ nhất) và Cấu trúc câu (phần thứ ba) trước khi chinh phục phần Interactive Exercise (phần thứ bảy trên ứng dụng). Nhờ đó, các chất liệu ngôn ngữ được củng cố và thẩm thấu chắc chắn qua suốt quá trình học.

Hệ thống hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ
interactive-exercise-guide

Ngoài những chất liệu cơ bản, người học còn được hỗ trợ trực tiếp trên ứng dụng Riolish những tính năng quan trọng:

  • Guide: Hướng dẫn hoàn thành các chủ điểm năng lực
  • Structure: Ôn tập cấu trúc câu đã học trước đó
  • Answer: Danh sách các câu trả lời mẫu
  • Note: Ghi chú bổ sung ngoài nội dung chính cần học

Famous Quotes