Riolish (03mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (03 tháng)
đ 299,000 user
 • Thời lượng: 3 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực tương đương với IELTS 5.5

Thời hạn sử dụng: 03 tháng.

Riolish (06mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (06 tháng)
đ 599,000 user
 • Thời lượng: 6 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực tương đương với IELTS 5.5

Thời hạn sử dụng: 06 tháng.

Riolish (12mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (12 tháng)
đ 999,000 user
 • Thời lượng: 12 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực tương đương với IELTS 5.5

Thời hạn sử dụng: 12 tháng.

Riolish (lifetime)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (trọn đời)
đ 2,999,000 user
 • Thời lượng: 100 Năm
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực và bao gồm 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Thời hạn sử dụng: 100 năm.

Bài giảng mẫu