Riolish (03mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (03 tháng)
đ 299,000 user
 • Thời lượng: 3 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS

Thời hạn sử dụng: 03 tháng.

Riolish (06mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (06 tháng)
đ 599,000 user
 • Thời lượng: 6 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS

Thời hạn sử dụng: 06 tháng.

Riolish (12mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (12 tháng)
đ 999,000 user
 • Thời lượng: 12 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Tự hào là ứng dụng hiếm hoi trên thị trường có đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Riolish sở hữu bộ khung năng lực gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề, định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS.

Thời hạn sử dụng: 12 tháng.

Riolish (lifetime)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (trọn đời)
đ 2,999,000 user
 • Thời lượng: 100 Năm
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Tự hào là ứng dụng hiếm hoi trên thị trường có đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Riolish sở hữu bộ khung năng lực gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề, định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS.

Thời hạn sử dụng: 100 năm.

Bài giảng mẫu