Riolish
Trợ lý Anh ngữ Riolish
đ 999,000 user
  • Thời hạn: 26 Tuần
  • Trải nghiệm trong 7 ngày
  • Gồm 52 bài học
  • ReadyForSale

Riolish là ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực gồm 280 cấu trúc, 1.500 từ vựng và 4.500 cụm từ phổ biến trong Tiếng Anh và trích xuất từ chương trình Premium của Riolish.