Riolish
Trợ lý Anh ngữ Riolish
đ 999,000 user
  • Thời hạn: 365 Ngày
  • Hoàn tiền trong 7 Ngày
  • Gồm 52 bài học
  • ReadyForSale

Riolish là ứng dụng tự học Tiếng Anh, có nội dung được thiết kế trực quan, sinh động và giàu tính thực tiễn. Chương trình giúp người học xây dựng nền tảng khung năng lực sử dụng Tiếng Anh trong 6 tháng, chấm dứt quá trình học Tiếng Anh kéo dài chỉ bằng 01 khóa học duy nhất.