Standard 1 & 2
Chương trình Anh ngữ ứng dụng
đ 20,800,000 user
 • Thời hạn: 12 Tuần
 • Hoàn tiền trong 1 Tuần
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh tiêu chuẩn với số lượng 8-12 học viên/lớp và kéo dài trong 6 tháng. Toàn bộ nội dung lớp học được trích từ Chương trình Premium

Riolish
Trợ lý Anh ngữ Riolish
đ 999,000 user
 • Thời hạn: 365 Ngày
 • Hoàn tiền trong 7 Ngày
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Riolish là ứng dụng tự học Tiếng Anh, có nội dung được thiết kế trực quan, sinh động và giàu tính thực tiễn. Chương trình giúp người học xây dựng nền tảng khung năng lực sử dụng Tiếng Anh trong 6 tháng, chấm dứt quá trình học Tiếng Anh kéo dài chỉ bằng 01 khóa học duy nhất.  

Interactive Exercise
Lớp phản xạ tương tác (Premium)
đ 72,000,000 user
 • Thời hạn: 26 Tuần
 • Hoàn tiền trong 2 Tuần
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh ở hạng mục Premium với số lượng 4-6 học viên/lớp. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 khóa học 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh