Riolish (03mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (03 tháng)
đ 299,000 user
 • Thời lượng: 3 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS

Thời hạn sử dụng: 03 tháng.

Interactive Exercise Standard 1
Mô tả tranh ảnh 1
đ 9,000,000 user
 • Thời lượng: 12 Tuần
 • Trải nghiệm 1 ngày
 • 26 bài học

Đây là lớp học trực tuyến (có giáo viên đứng lớp) theo mô hình mô tả hình ảnh giai đoạn 1, có thời lượng 03 tháng, nhằm giúp người học tích luỹ các năng lực ngôn ngữ thường dùng. Nội dung chương trình được chuyển tải bằng mô hình mô tả tranh ảnh

Interactive Exercise Standard 2
Mô tả tranh ảnh 2
đ 12,000,000 user
 • Thời lượng: 14 Tuần
 • Trải nghiệm 0 ngày
 • 26 bài học

Đây là lớp học trực tuyến (có giáo viên đứng lớp) theo mô hình mô tả hình ảnh giai đoạn 2, có thời lượng 03 tháng, nhằm giúp người học tích luỹ các năng lực ngôn ngữ ở cấp độ câu. Nội dung chương trình được chuyển tải bằng mô hình mô tả tranh ảnh và thảo luận

Riolish (06mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (06 tháng)
đ 599,000 user
 • Thời lượng: 6 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Ứng dụng hỗ trợ cho quá trình tự học Tiếng Anh trên lớp, gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề. Nội dung chương trình được thiết kế theo mô hình Khung năng lực định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS

Thời hạn sử dụng: 06 tháng.

Riolish (12mon)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (12 tháng)
đ 999,000 user
 • Thời lượng: 12 Tháng
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Tự hào là ứng dụng hiếm hoi trên thị trường có đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Riolish sở hữu bộ khung năng lực gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề, định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS.

Thời hạn sử dụng: 12 tháng.

Interactive Exercise Premium
Anh ngữ ứng dụng
đ 72,000,000 user
 • Thời lượng: 26 Tuần
 • Trải nghiệm 2 ngày
 • 52 bài học

Đây là lớp học mô tả hình ảnh có số lượng học viên được tính toán tối ưu. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 lộ trình 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh

Riolish (lifetime)
Trợ lý Anh ngữ Riolish (trọn đời)
đ 2,999,000 user
 • Thời lượng: 100 Năm
 • Trải nghiệm 7 ngày
 • 52 bài học

Tự hào là ứng dụng hiếm hoi trên thị trường có đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Riolish sở hữu bộ khung năng lực gồm 7 tính năng xuyên suốt trên 52 chủ đề, định hướng các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS.

Thời hạn sử dụng: 100 năm.

Latin Pronunciation
Phát âm tương tự Latin
đ 6,000,000 user
 • Thời lượng: 52 Buổi
 • Trải nghiệm 1 ngày
 • 52 bài học

Đây là lớp luyện phát âm theo mô hình Tương tự La tin. Lớp học được thiết kế nhằm giúp người học nhận dạng các mô thức và các âm tiết trong phát âm, giúp hình thành chất âm tương đồng 90% so với người bản địa

English for enterprises
Tiếng Anh cho doanh nghiệp
đ 144,000,000 user
 • Thời lượng: 26 Tuần
 • Trải nghiệm 1 ngày
 • 52 bài học

Chương trình Anh ngữ chất lượng cao dành cho doanh nghiệp. Với trọng tâm là phương pháp mô tả tranh ảnh, được thiết kế theo nhu cầu doanh nghiệp, giúp người học tích lũy các năng lực Tiếng Anh chỉ bằng một lộ trình 6 tháng

Bài giảng mẫu