Interactive Exercise

Lớp phản xạ tương tác (Premium)

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh ở hạng mục Premium với số lượng 4-6 học viên/lớp. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 khóa học 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh

72,000,000 VND Buy it
lop-phan-xa-tuong-tac-(premium)

Đây là lớp học trực tuyến (có giáo viên đứng lớp) theo mô hình mô tả tranh ảnh, giúp tái hiện các ngữ cảnh Tiếng Anh

Mục tiêu của Chương trình là giúp xây dựng chiều phản xạ thứ hai trong giao tiếp, giúp người học từng bước nói được Tiếng Anh chỉ bằng một khóa học duy nhất, chấm dứt quá trình học Tiếng Anh kéo dài.

Lớp học này gồm 52 chủ đề học được thiết kế như 52 thách thức mà người học phải vượt qua. Mỗi chủ đề bao gồm 07 chất liệu ngôn ngữ khác nhau và được khuyến nghị tích lũy trong 03 ngày.

Chương trình học gồm 02 thành phần: 

 • Phần tự học với ứng dụng Trợ lý Anh ngữ Riolish (theo lộ trình 45 phút mỗi ngày).
 • Phần luyện phản xạ tương tác với giáo viên, kết nối thông qua nền tảng Webex của Cisco:
  • Hỗ trợ phát âm từ vựng
  • Luyện nói theo phương pháp mô tả tranh ảnh
  • Sửa bài viết mô tả quy trình, sơ đồ.

Mô hình học được thiết kế để:

 • Xóa bỏ các cơ chế Đọc-Chép và Chiếu-Chép.
 • Tăng thời lượng thực hành
 • Chấm dứt quá trình học Tiếng Anh kéo dài chỉ bằng 01 khóa học duy nhất
 • Hạn chế thời gian chết trên lớp học, tăng thời lượng thực hành của học viên.

Lớp học này thuộc hạng mục Premium với: 

 • Số lượng: 4-6 học viên/lớp
 • Lớp học gồm 1 giáo viên và 1 trợ giảng
 • Thời lượng:
  • Tự học: 04 buổi/tuần (Chuẩn bị từ vựng trước khi vào lớp tương tác + Làm bài tập về nhà)
  • Học với giáo viên: 04 buổi/tuần (02 buổi tương tác + 02 buổi hỗ trợ phá âm và diễn giải ngữ pháp)
  • Sửa bài viết: 02 bài viết/tuần (100-250 chữ)
 • Mỗi buổi học: 60 phút
 • Tổng thời lượng khóa học: 06 tháng.

Lộ trình đào tạo:

 • Xây dựng nền tảng: 03 tháng đầu tiên của chương trình sẽ học với giáo viên Việt Nam
 • Xây dựng phản xạ tương tác: 03 tháng tiếp theo sẽ học với giáo viên nước ngoài
 • Xuyên suốt quá trình học là những buổi tự học của học viên trên ứng dụng Trợ lý Anh ngữ Riolish

Đối tượng tham dự:

 • Đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh phổ thông
 • Trong phạm vi 03 năm có tiếp cận Tiếng Anh
 • Đã học nhiều khóa học khác nhau hoặc sử dụng nhiều giáo trình khác nhau nhưng vẫn chưa nói được Tiếng Anh.

Quyền lợi: 

 • Tặng License sử dụng ứng dụng Trợ lý Anh ngữ Riolish.
 • Được tham dự các buổi hỗ trợ phát âm miễn phí ngoài giờ học chính
 • Được tham dự các lớp hướng dẫn ngữ pháp miễn phí ngoài giờ học chính

Cam kết: Hoàn tiền THẬT 97% nếu không nói được Tiếng Anh (Hợp đồng cam kết)

Để biết thêm quy định về cam kết của Chương trình Anh ngữ ứng dụng Riolish, vui lòng tham khảo mục Chất lượng -> Cam kết của Vinh Danh Education