Latin Pronunciation

Phát âm tương tự Latin (3033 views)

Đây là lớp luyện phát âm theo mô hình Tương tự La tin. Lớp học được thiết kế nhằm giúp người học nhận dạng các mô thức và các âm tiết trong phát âm, giúp hình thành chất âm tương đồng 90% so với người bản địa

6,000,000 VND Sold: 47 Buy it
phat-am-tuong-tu-latin

Đây là các lớp luyện phát âm theo phương pháp Tương tự Latin, với trọng tâm tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của người sử dụng Tiếng Việt vào việc học phát âm Tiếng Anh. Phương pháp Tương tự Latin ra đời nhằm thay thế các phương pháp phát âm Tiếng Anh thông qua khẩu hình truyền thống.

Nội dung khóa học gồm:

  • Tóm lượt phương pháp phát âm Tương tự Latin
  • Nhận dạng âm đơn.
  • Nhận dạng âm ghép
  • Quy luật nhấn âm
  • Thực hành phát âm.

- Số lượng: 20 học viên/lớp 

- Phương thức học: Trực tuyến có giáo viên trong giờ học, kết nối thông qua nền tảng Microsoft Teams hoặc Webex của Cisco.

- Thời lượng: 03 buổi/tuần (Mỗi buổi 60 phút) 

- Chương trình đào tạo có tổng thời lượng 4 tháng bao gồm 2 giai đoạn:

  • Kỹ thuật phát âm (01 tháng): Hướng dẫn các quy tắc và kỹ thuật phát âm theo phương pháp tương tự Latin
  • Thực hành phát âm (03 tháng): Thực hành đọc phát âm theo 52 chủ đề trên ứng dụng Trợ lý Anh ngữ Riolish. Giáo viên sẽ hỗ trợ ôn tập các quy tắc phát âm trong suốt quá trình luyện tập.

Người học có thể đăng ký học riêng lẽ từng chủ đề thay vì 52 chủ đề của toàn bộ Chương trình.

Điểm nổi bật