Online Training
13/05/2020 Viewed: 9249

Chúng tôi triển khai đa số các sản phẩm đào tạo bằng hệ thống giáo án điện tử với quy trình học tập được thiết kế chặt chẽ đảm bảo:

 • Không có thời gian chết trong lớp học
 • Nội dung tinh gọn, tập trung cao chất lượng
 • Chất lượng ổn định, không có nhiều chênh lệch về chất lượng trong đội ngũ giáo viên
online-training

Nội dung đào tạo
 • Tiếng Anh doanh nghiệp 
 • Luyện thi IELTS 
 • Kỹ năng làm việc (Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng chăm sóc khách hàng, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng quản trị nhân sự, kỹ năng xây dựng đội ngũ, Kỹ năng lãnh đạo, etc.) 
 • Kỹ năng Xây dựng hệ thống Server trên Linux. 
 • Kiến thức Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu. 
 • Lập trình FrontEnd và BackEnd trên nền tảng C#. 
 • Lập trình Mobile với React Native
Phương pháp đào tạo

Chúng tôi triển khai hệ thống đào tạo hiện đại thông qua các nền tảng tương tác trực tuyến 100% chương trình đào tạo là sự vận dụng sáng tạo lý thuyết mô hình để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Trong đó: 

 • Phần lý thuyết: được mô hình hóa, giúp học viên nắm được các khái niệm, tính chất cốt lõi, đồng thời hình dung được bức tranh lớn trước khi giải quyết các chủ điểm thực hành
 • Phần thực hành: được phân bố thời gian hợp lý, nhằm giải quyết dứt điểm một vấn đề thực tế. Chúng tôi thiết kế nội dung thực hành phân biệt rõ ràng giữa phần hình thức (mức cơ bản) và phần logic tương tác (mức trải nghiệm) Mục tiêu của Vinh Danh Education nhằm giúp học viên tiếp cận nhanh nhất các khái niệm và kỹ năng của ngành ở mức độ tiên tiến, hạn chế đến mức tối đa việc sa đà vào phong cách giải quyết vấn đề của một vài giáo viên

Famous Quotes