Software
13/05/2020 Viewed: 16863

Nếu bạn đang cần một phần mềm phục vụ công việc hoặc quản lý cửa hàng, có thể chúng tôi giúp được bạn. Chúng tôi cung cấp các giải pháp: 

 • Lập trình Web (bán hàng, tin tức, học tập, quản lý, etc) 
 • Lập trình Mobile (Android và IOS) 
 • Giải pháp phần mềm quản lý công việc
Software

Ứng dụng Web
 • Website bán hàng, Shop thời trang, Website bán sách, etc. 
 • Ứng dụng Web quản lý cửa hàng, quản lý kho, quản lý vật tư, etc 
 • Website tin tức, Blog, tài liệu học tập 
 • Website mô phỏng mạng xã hội, kỷ yếu học sinh, sinh viên, etc.
Lập trình di động (Mobile)
 • Lập trình ứng dụng di động thay thế nền tảng Web trên các thiết bị di động.
 • Nền tảng: Android và iOS (dùng được trên các thiết bị Apple, Samsung, Sony, etc.)
 • Viết module game trên di động
 • Viết module xử lý hiệu ứng chuyển động trên di động (Animation Effect)
Giải pháp phần mềm quản lý
 • Phần mềm quản lý kho, vật tư
 • Phần mềm quản lý văn bản
 • Phần mềm quản lý sản phẩm, phân tích doanh số bán hàng
 • Các phần mềm ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng

Famous Quotes