Trợ lý Anh ngữ Riolish - Bộ sách ngữ pháp tóm lược
Vinh Danh Education, 30/07/2023 Viewed: 7847

Không thể phủ nhận rằng học sinh Việt Nam có nền tảng ngữ pháp tốt hơn hẳn so với các bạn sinh viên quốc tế

Đó là vì hầu hết các chương trình Tiếng Anh trong hệ thống các trường lớp chủ yếu hướng học sinh đến các điểm ngữ pháp từ thấp đến cao. Nếu tính trung bình, một học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học đã đọc không dưới 1,000 trang sách ngữ pháp Anh ngữ

Với Trợ lý Anh ngữ Riolish, người học không cần phải mất quá nhiều thời gian để đọc ngữ pháp như vậy

tro-ly-anh-ngu-riolish-bo-sach-ngu-phap-tom-luoc

280 cấu trúc câu hoàn chỉnh
riolish-structure-3

Trong mô hình Khung năng lực Anh ngữ ứng dụng Riolish, toàn bộ chương trình được gói gọn trong tổng cộng 280 cấu trúc câu thường dùng, 

Mỗi cấu trúc, chương trình có ít nhất 03 ví dụ minh họa, giúp người học dễ dàng vận dụng và kết nối các từ vựng rời rạc thành những mẫu câu hoàn chỉnh

Với mô hình sóng, các cấu trúc của bài học sau sẽ mở rộng và phát triển ý tưởng của các cấu trúc đã học trước đó. Nhờ đó, áp lực tích lũy nội dung được đảm bảo vừa phải với những người trưởng thành

Phương pháp mô hình hóa

Để người học có thể dễ dàng tiếp nhận các chất liệu ngôn ngữ ở cấp độ câu,  Riolish đã phát triển các công thức tóm lược các cấu trúc ngữ pháp dài dòng.

Theo đó, người học chỉ cần vận dụng các từ vựng đã được tích lũy ở phần Vocabulary vào các ô công thức để biến các từ vựng rời rạc thành những mẫu câu hoàn chỉnh

Riolish cũng phát triển các mô hình nhất quán, giúp người học dễ dàng nhận dạng loại từ, và khoanh vùng phạm vi từ vựng để sử dụng trong các cấu trúc. Nhờ đó quá trình phản xạ ở cấp độ câu được xây dựng dần dần và từng bước được củng cố khi số lần tiếp cận đủ lớn

Ngữ pháp mở rộng
riolish-structure-2

Bên cạnh các cấu trúc được mô hình hóa và các ví dụ minh họa đa dạng, người học có thể tham khảo thêm phần mô tả và các chủ điểm ngữ pháp bằng cách bấm vào các tiêu đề Description và Grammar trong chính giao diện Structure

Tuy nhiên, đây là những phần bổ trợ, giúp ích cho người học muốn tham khảo chuyên sâu. Trong chương trình chuẩn, người học được khuyến nghị chỉ cần tương tác với các ví dụ minh họa của các cấu trúc của mỗi bài học

Famous Quotes