Lớp cho cán bộ Thành đoàn TP. HCM
Vinh Danh Education, 14/04/2023 Viewed: 8030

Ngày 04/4/2023, Vinh Danh Education đã khai giảng 02 khóa học Anh ngữ ứng dụng Riolish cho các anh chị hiện là cán bộ đoàn hội trực thuộc Thành đoàn TP. HCM

Khóa học gồm 14 anh chị cán bộ đoàn hội và được chia làm 02 lớp mỗi lớp kéo dài 60 phút

Mô hình học theo mô hình mô tả tranh ảnh với thời lượng 02 buổi/tuần với thời lượng 01 giờ/buổi/lớp

Khung thời gian trong khoảng từ 11h30 đến 12h30 và từ  12h30  đến  13h30 các ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần

Lớp học được thực hiện dựa trên các giáo viên của Vinh Danh Education 

Dự kiến khóa học sẽ kết thúc vào ngày 10/10/2023

lop-cho-can-bo-thanh-doan-tp-hcm

Giới thiệu chương trình đào tạo
lop-thanh-doan-gioi-thieu-mo-hinh-1
Khai giảng lớp học
lop-thanh-doan-gioi-thieu-lop-hoc
Kích hoạt ứng dụng Trợ lý Anh ngữ Riolish
lop-thanh-doan-kich-hoat-ung-dung

Toàn bộ chương trình được dựa vào ứng dụng Trợ lý Anh ngữ Riolish.

Đây là công cụ giúp các anh chị đoàn hội chuẩn bị bài trước khi đến lớp và ôn bài sau khi tham gia lớp học

Kỷ niệm tổ chức sinh nhật trong lớp học Phòng A8 - Thành đoàn
thanh-doan-sinh-nhat-40-tuoi

Famous Quotes