Sinh viên với quyền Sở hữu trí tuệ 2022

sinh-vien-voi-quyen-so-huu-tri-tue-2022

HTV9, 17/06/2022

 

Ngày 28/5/2022, UBND Thành phố và Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP năm 2022 (Theo Quyết định Số 314/QĐ-SKHCN Ngày 28/4/2022 về ban hành thể lệ cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP năm 2022)

Trợ lý Anh ngữ Riolish tự hào là đơn vị tài trợ đồng hành cùng cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP năm 2022 qua 2 vòng thi với tổng giải thưởng trị giá 750 triệu đồng.

Link:


Famous Quotes