Hoạt động nổi bật
Vinh Danh Education, 11/02/2022

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Vinh Danh Education cũng triển khai các hoạt động nhằm hướng đến người học, hỗ trợ cho các bạn sinh viên trên hành trình chinh phục Tiếng Anh của mình

hoat-dong-noi-bat

Chuyên môn

Tiếng Anh

Tham gia tư vấn chuyên môn cho hoạt động chuyển đổi số của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. HCM

Famous Quotes