Standard 1 & 2
Lớp phản xạ tương tác (Standard)
đ 12,000,000 user
 • Thời hạn: 12 Tuần
 • Hoàn tiền trong 1 Tuần
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh tiêu chuẩn với số lượng 8-12 học viên/lớp và kéo dài trong 6 tháng. Toàn bộ nội dung lớp học được trích từ Chương trình Premium

Pronunciation
Luyện pháp âm
đ 4,500,000 user
 • Thời hạn: 52 Buổi
 • Hoàn tiền trong 1 Buổi
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học luyện phát âm theo mô hình Tương tự La tin, giúp người học nhận dạng được các âm tiết trong Tiếng Anh Lớp học được thiết kế nhằm có thể giúp người học xây dựng các mô thức nhận dạng cách phát âm và đạt được chuẩn mực phát âm tương đồng khoảng 90% so với người bản địa

Interactive Exercise
Lớp phản xạ tương tác (Premium)
đ 52,000,000 user
 • Thời hạn: 26 Tuần
 • Hoàn tiền trong 2 Tuần
 • Gồm 52 bài học
 • ReadyForSale

Đây là lớp học trực tuyến theo mô hình mô tả hình ảnh ở hạng mục Premium với số lượng 4-6 học viên/lớp. Lớp học giúp người học có thể tự tin nói được Tiếng Anh chỉ bằng 1 khóa học 6 tháng. Cam kết hoàn tiền thật 97% nếu không nói được Tiếng Anh